PONAD 25 LAT NA RYNKU

Dzieci do lat 17
0
Data urodzenia # - dziecka

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO). Podstawą przetwarzania danych jest również art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na zapewnieniu niezbędnych rozliczeń w związku z zawartą umową, badaniu satysfakcji oraz marketingu polegającym na promowaniu Administratora oraz jego usług.
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SPORT VITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Gliwicach (44-100), przy ul. Daszyńskiego 15 B, adres e-mail: biuro@sportvita.pl, numer telefonu 32-230-92-90, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000367401, numer NIP: 6312620282, REGON: 241744780, o kapitale zakładowym w wysokości 100 000 zł (opłaconym w całości), której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym Gliwicach, w X Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego.
 

2. Z osobą odpowiedzialną za dane osobowe można kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: bartlomiej.wojciak@sportvita.pl lub pocztą tradycyjną pisząc na adres: Sport Vita Sp. z o.o. ul. Daszyńskiego 15 B 44-100 Gliwice.

3. Dane będą przetwarzane w celu sprzedaży produktów i usług, zawarcia i wykonywania umowy zawartej z Administratorem, dokonania niezbędnych rozliczeń w związku z jej zawarciem, marketingu bezpośredniego polegającego na promowaniu Administratora oraz jego usług, w tym badania satysfakcji.

4. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych będzie:

 • niezbędność do wykonania umowy i podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy,
 • niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
 • prawnie uzasadnione interesy realizowane rzez administratora.


5. Pozyskujemy od Państwa następujące kategorie danych:

 • dane teleadresowe, adresy e-mail raz telefony
 • historię odbytych podróży (mogą być wykorzystywane jako preferencje, podstawa do udzielenia zniżki)


6. Państwa dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:

 • podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
 • firmom kurierskim, które będą dostarczać przesyłki do Państwa (dokumenty podróży),
 • liniom autokarowym, liniom lotniczym, hotelom, biurom skipassów, pilotom i rezydentom oraz innym odbiorcom wymaganym przy realizacji imprez turystycznych,
 • procesorom w związku ze zleconymi przez Sport Vita Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (44-100), przy ul. Daszyńskiego 15 B,  działaniami realizowanymi w imieniu Sport Vita Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (44-100), przy ul. Daszyńskiego 15 B


7. Okres przetwarzania danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim są przetwarzane:

 • dane dotyczące wykonani umowy - 10 lat
 • działania marketingowe - do odwołania zgody lub wniesienia sprzeciwu.


Okres przetwarzania określony jest przepisami prawa, które obligują Sport Vita Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (44-100), przy ul. Daszyńskiego 15 B,  do przetwarzania danych przez określony czas.

8. Informujemy, że mają Państwo prawo do:

 • żądania dostępu do własnych danych osobowych.
 • sprostowania danych.
 • żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
 • usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania.
 • wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych.
 • przeniesienia danych osobowych.
 • tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się na w pełnie zautomatyzowanych przetwarzaniu.
   

10. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych.

11. W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez Sport Vita Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (44-100), przy ul. Daszyńskiego 15 B, , mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

12. Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy i wykonania innych czynności związanych z działalnością Sport Vita Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (44-100), przy ul. Daszyńskiego 15 B, (np. przygotowania oferty, realizacji imprezy). Podanie danych jest warunkiem do dokonania rezerwacji, bez ich podania rezerwacja nie może być przyjęta.

13. Sport Vita Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (44-100), przy ul. Daszyńskiego 15 B,  korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Następujące decyzje mogą być podejmowane w sposób zautomatyzowany, profilowanie wykonane jest w oparciu o posiadane dane, w szczególności o dane dotyczące świadczonych wcześniej usług. Profilowanie może mieć wpływ na informacje marketingowe oraz oferty, jakie Państwo mogą otrzymywać - oferta będzie dopasowana do Państwa potrzeb.