Narty spakowane, a Ciebie zaskakuje nagła choroba... Rozwiązaniem tego problemu stanowi Ubezpieczenie Kosztów Rezygnacji, które umożliwia zwrot 100% wpłaconych środków, gdy nie masz możliwości zrealizowania podróży z różnych powodów m.in. nagłej choroby, nieszczęśliwego wypadku, śmierci osoby bliskiej itp. 

Cena ubezpieczenia:

UBEZPIECZENIE KOSZTÓW REZYGNACJI Z IMPREZY TURYSTYCZNEJ = 3% KWOTY REZERWACJI

UBEZPIECZENIE KOSZTÓW REZYGNACJI Z IMPREZY TURYSTYCZNEJ ROZSZERZONE O CHOROBY PRZEWLEKŁE = 6% KWOTY REZERWACJI

W dokumentach do pobrania znajdą Państwo Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kosztów Rezygnacji AXA TUIR Kontynenty, gdzie zawarte są informacje na temat procedury zawierania ubezpieczenia oraz przedmiot i zakres ubezpieczenia.