WARIANT STANDARD - w pakiecie imprezy

Podczas pobytu na miejscu Klienci ubezpieczeni są w  PZU S.A. i objęci są ubezpieczeniem PZU Wojażer Europa Pomoc w Podróży rozszerzonym o amatorskie uprawianie narciarstwa i snowboardu. Data ubezpieczenia tożsama jest z datą ważności karnetu narciarskiego. 

Umowa otwarta polisy ubezpieczenia PZU Wojażer Europa nr: 1040482030
Polisa obowiązuje od 24.05.2019 r. do 23.05.2020 r.

Sumy ubezpieczenia:

  • 80 000 PLN — koszty leczenia i ratownictwa - KL
  • 10 000 PLN — następstwa nieszczęśliwych wypadków - NNW
  • 100 000 PLN — ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej - OC

Osoby, które dodatkowo wykupiły ROZSZERZENIE o CHOROBY PRZEWLEKŁE, obowiązuje umowa otwarta PZU Wojażer Pomoc w Podróży nr: 1040482033 . Polisa ważna od 24.05.2019 r. do 23.05.2020 r. Sumy ubezpieczenia pozostają bez zmian.

 *Ogólne Warunki Ubezpieczenia PZU Wojażer znajdą Państwo poniżej w dokumentach do pobrania.

CENTRUM ALARMOWE PZU 
+ 48 22 566 55 44
czynne 24 godziny na dobę


Podczas podróży na miejsce pobytu oraz w drodze powrotnej
 Klienci ubezpieczeni w PZU S.A. i objęci są ubezpieczeniem PZU Wojażer Europa Pomoc w Podróży. Data ubezpieczenia obejmuje dzień wyjazdu (od godziny 00:00 do 24:00 w dniu rozpoczęcia imprezy) oraz dzień powrotu (od godziny 00:00 do 24:00 w dniu zakończenia imprezy).

Umowa otwarta PZU Wojażer Europa nr 1040812566
Polisa obowiązuje od 07.06.2019 r. do 06.06.2020 r.

Sumy ubezpieczenia:

  • 40 000 PLN — koszty leczenia za granicą i ratownictwa - KL
  • 10 000 PLN — następstwa nieszczęśliwych wypadków - NNW

Osoby, które dodatkowo wykupiły ROZSZERZENIE o CHOROBY PRZEWLEKŁE, obowiązuje umowa otwarta PZU Wojażer Europa nr: 1040812572 Polisa ważna od 07.06.2019 r. do 06.06.2020 r. Sumy ubezpieczenia pozostają bez zmian.

*Ogólne Warunki Ubezpieczenia PZU Wojażer znajdą Państwo poniżej w dokumentach do pobrania.


CENTRUM ALARMOWE PZU
+ 48 22 566 55 44
czynne 24 godziny na dobę

WARIANT GOLD - za dopłatą

Dla Klientów chcących zwiększyć sumy ubezpieczenia przygotowaliśmy Wariant Gold polisy PZU Wojażer Europa Pomoc w Podróży rozszerzonej o amatorskie uprawianie narciarstwa i snowboardu

Sumy ubezpieczenia:

  • 120 000 PLN - koszty leczenia - KL
  • 50 000 PLN - następstwa nieszczęśliwych wypadków - NNW
  • 100 000 PLN - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej - OC

Umowa otwarta polisy ubezpieczenia PZU Wojażer Europa nr: 1040482035
Polisa obowiązuje od 24.05.2019 r. do 23.05.2020 r.

Osoby, które w Wariancie GOLD dodatkowo wykupiły ROZSZERZENIE o CHOROBY PRZEWLEKŁE, obowiązuje umowa otwarta PZU Wojażer Pomoc w Podróży nr: 1040495638  Polisa ważna od 24.05.2019 r. do 23.05.2020 r. Sumy ubezpieczenia pozostają bez zmian.

CENTRUM ALARMOWE PZU 
+ 48 22 566 55 44
czynne 24 godziny na dobę
Dla Państwa komfortu i wygody istnieje możliwość ubezpieczenia się od Kosztów Rezygnacji z imprezy turystycznej. 
Gwarantowane 100% zwrotu poniesionych kosztów!

Wejdź i dowiedz się więcej!    ubezpieczenie kosztów rezygnacji 
Zgodnie z ustawą o usługach turystycznych Sport Vita Sp. z o.o. 
1) posiada gwarancję ubezpieczeniową AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. ważną od dnia 01.11.2018 r. do 31.10.2019 r. o numerze 04.686.117 oraz gwarancję ubezpieczeniową AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. ważną od dnia 01.11.2019 do 31.10.2020 o numerze 05.824.977
2) dokonuje terminowych wpłat składki Klientów do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego.